رفتن به بالا
شماره تماس : ۰۵۱-۳٧۶۶۴٨۳۴(٨خط)
سبد خرید   (0 مورد - 0تومان)
  • سبد خرید شما خالی است.

آموزش ترک کردن یک مکالمه کنفرانسی ( کنفرانس بدون مراقبت) سانترال پاناسونیک


آموزش ترک کردن یک مکالمه کنفرانسی ( کنفرانس بدون مراقبت) سانترال پاناسونیکیک داخلی استفاده کننده از تلفن مخصوص پاناسونیک که یک مکالمه سه نفره با دو خط شهری برقرار کرده ؛ می تواند مکالمه کنفرانسی را قطع کرده و به دو نفر دیگر اجازه دهد تا اینکه به مکالمه خودشان ادامه دهند . این امکان می تواند از طریق سیستم برنامه ریزی مرکز تلفن ؛ لغو شودقطع کردن یک مکالمه کنفرانسی و اجازه دادن به انجام گرفتن یک مکالمه کنفرانسی بدون مراقبت در زمانی که شما در حال مکالمه با نفر از طریق خط شهری هستیدفقط تلفن مخصوص پاناسونیک ۱- دگمه کنفرانس CONF را فشار دهیدبرگشتن به مکالمه در زمانی که دو نفر دیگر در حال مکالمه می باشند تلفنهای مخصوص پاناسونیک : ۱- دکمه خط شهری که LED آن به رنگ سبز و با سرعت معتدل در حال چشمک زدن می باشد را ؛ فشار دهید .

آموزش صحبت کردن با چندین خط ( کنفرانس ) سانترال پاناسونیک


آموزش صحبت کردن با چندین خط ( کنفرانس ) سانترال پاناسونیکتلفنهای مخصوص پاناسونیک و تلفنهای معمولیدر حال انجام یک مکالمه ۱- دگمه کنفرانس را فشار داده و یا قلاب زیر گوشی را یک بار قطع و وصل کنید ۲- مکالمه در حال انجام در حالت هلد قرار خواهد گرفت و شما می توانید شماره داخلی مورد نظرتان را گرفته و یا در صورتی که بخواهید با فشار دادن دگمه خط شهری ؛ یک خط شهری را تصرف کرده( در تلفنهای معمولی کد تصرف خط شهری ۹ را وارد کنید) و شماره تلفن مورد نظرتان را وارد کنید ۳- با نفر سوم مکالمه کنید ۴- دگمه کنفرانس CONF را فشار دهید و یا در تلفنهای معمولی قلاب زیر گوشی را یک بار قطع و وصل کرده و سپس رقم ۳ را وارد کنید ۵- پس از شنیدن صدای بوق کنفرانس ؛ یک مکالمه سه نفره کنفرانسی برقرار کنیدقطع کردن مکالمه با یک نفر و مکالمه با نفر بعدی فقط تلفنهای مخصوص پاناسونیک : در حین انجام یک مکالمه ۱- دگمه کنفرانس CONFرا فشار داده و یا دگمه INTERCOM را فشار دهید ۲- صحبت کنیدقرار دادن نفر سوم ...

آموزش صحبت کردن با دو خط ( به صورت یک در میان ) سانترال پاناسونیک


آموزش صحبت کردن با دو خط ( به صورت یک در میان ) سانترال پاناسونیکوقتی که در حال مکالمه با یک خط می باشید و خط دیگری در حالت هلد می باشد ؛ شما می توانید به صورت یک در میان با هر کدام از این دو خط مکالمه کنید تلفنهای مخصوص پاناسونیک : در حین انجام یک مکالمه۱- دگمه هلد را فشار دهید ۲- دگمه خط شهری CO و یا دگمه INTERCOM را فشار دهید ( اگر هر دو قسمت داخلی باشند ؛ انجام این مرحله مورد نیاز نمی باشد ) ۳- با قسمت دیگر مکالمه کنید ۴- دگمه هلد را فشار دهید ۵- پس از شنیدن صدای بوق تائید ؛ دگمه خط شهری و یا دگمه INTERCOM را فشار دهید ( اگر هر دو قسمت داخلی باشند ؛ انجام این مرحله مورد نیاز نمی باشد ) ۶- با قسمت اولی (اصلی) مکالمه کنید ( قسمت دیگر در حالت هلد قرار خواهد گرفت )تلفنهای معمولی : در حین انجام یک مکالمه ۱- قلاب زیر گوشی را یک بار قطع و وصل کنید ۲- پس از شنیدن صداب بوق تائید و بعد از آن صدای بوق آزاد ؛ با ...

آموزش تصرف مجدد خط هلد شده سانترال پاناسونیک


آموزش تصرف مجدد خط هلد شده سانترال پاناسونیکبرای تصرف مجدد خط شهری هلد شده در داخلی هلد کننده خط :۱- دکمه خط شهریCOدر حال چشمک زدن و یا دکمه INTERCOMدر حال چشمک زدن را فشار داده و یا قلاب زیر گوشی را یک بار قطع و وصل کنید ( در تلفنهای معمولی ؛ اگر گوشی گذاشته شده باشد ؛ فقط گوشی را بردارید ) ۲- خط هلد شده ؛ مجددا تصرف شده و شما می توانید مکالمه کنیدبرای تصرف مجدد خط شهری هلد شده ( هلد عمومی ) در یک داخلی دیگر ۱- گوشی را بردارید ۲- دگمه خط شهری هلد شده را فشار داده و کد ۵۳ را وارد کرده و در ادامه شماره خط شهری هلد شده را وارد کنید ( یعنی شماره خط ) ۳- پس از شنیدن صدای بوق تائید ؛ صحبت کنیدبرای دریافت خط داخلی هلد شده ( هلد عمومی ) از یک داخلی دیگر ۱- گوشی را بردارید ۲- کد ۵ را وارد کنید ۳- شماره داخلی هلد شده را وارد کنید ۴- پس از شنیدن صدای بوق تائید ؛ صحبت کنید